Mitä astrologia on?

maalis 12, 2022 | Info

Mitä astrologia on ollut historiassa

Mitä astrologia on ollut? Oppi astrologiasta on saanut alkunsa vuosituhansia ennen ajanlaskun alkua. Ainakin Babyloniassa tiedetään pappien seuranneen planeettojen liikkeitä ja ennakoineen tulevien tapahtumien luonnetta niiden mukaan. Vanhimmat kirjoitukset astrologiasta ovat n. 5000 vuotta vanhoja. Babylonian kulttuurin tiedetään alkaneen ainakin 7500 vuotta sitten.

 

Mitä astrologia on nykyään?

Onko se tiedettä? Tieteelle ei välttämättä ole ollut yhdenmukaista määritelmää entisinä aikoina. Nykyisen määritelmän mukaan astrologia ei ole tiedettä. Tiede pyrkii selittämään asioita yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti. Tieteessä pyritään löytämään asioiden tarkka keskinäinen korrelointi, mikä vaikuttaa mihinkin ja millä tavoin. Mitä tästä ja tuosta tarkalleen ottaen seuraa jne. Tiedekin voi olla väärässä, vai sanoisiko ei täsmälleen oikeassa. Tiedettä on tutkia asioita tieteellisesti hyväksytyin menetelmin.

Tiede kylläkin tutkii epätieteellisiä asioita, ja kun se onnistuu löytämään korrelaation, aiemmin epätieteellisestä tulee tiedettä. Siihen vaiheeseen saakka asian uskotaan olevan jollakin tietyllä tavalla ja ilmiötä kutsutaan pseudotieteeksi. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, ettei tiede ole siihen saakka kyennyt löytämään korrelaatiota joka olisi täysin yksiselitteinen. Se ei tietenkään tarkoita etteikö ko. asiaa tai ilmiötä voisi olla olemassa.

Tiede ei esimerkiksi edelleenkään osaa selittää henkilöiden välisiä kemiota. Ei ole olemassa mittaria jolla sen voisi havainnoida.

Tieteellisyys ei kuitenkaan ole ainoa mittari mietittäessä jonkin asian sovellettavuutta tai käyttökelpoisuutta. Psykologia on tästä hyvä esimerkki.

Astronomia eli tähtitiede

Astronomia on tieteen haara joka tutkii esim. planeettojen liikkeitä, fyysisiä ominaisuuksia ja avaruutta käytettävissä olevin tieteellisten tutkimusmenetelmien avulla. Astrologian perusteena on osa astronomiaa, planeettojen liikkeet ja keskinäiset asemat esimerkiksi maan kanssa.

Astrologia ja horoskooppi

Kaksi eri asiaa jotka kuitenkin sivuavat toisiaan.

Horoskooppi

Horoskoopilla tarkoitetaan nykyään astrologiaan perustuvaa tulkintaa sen mukaisesti, mikä on ollut auringon ja maan keskinäinen asema linnunradan galaksissa syntymäpäivämäärällä, jaoteltuna 12 merkkiin. Tällöin aurinko näyttää maasta katsoen paistavan jonkin  eläinradan tähdistön suunnasta. Kustakin aina kuukauden verran kerrallaan. Tämän vuoksi horoskooppeja on 12. Horoskooppi siis huomioi melko karkeasti auringon näennäisen sijainnin syntymähetkellä.

Horoskooppi on ollut riittävän yksinkertainen menetelmä kaupallistettavaksi, koska syntymäpäivämäärän perustella jokainen tietää aurinko- eli horoskooppimerkkinsä. Aurinko paistaa joka vuosi samana päivämääränä saman merkin suunnasta. Kyseessä on siis aina kyseisen tähdistön korostuneempi energia joka kulloinkin synkroituu auringon lähettämän energian, valon kanssa. Se tapahtuu ihan fyysikaalisin aalto-opin periaatteiden mukaisesti.

Astrologinen kartta

Astrologinen kartta voidaan tehdä mille tahansa asialle jolla on ”syntymähetki”. Päivämäärä riittää jo pitkälle ja tarkkuudessa päästään horoskoopista paljon pidemmälle. Henkilökohtaisia planeettoja ja pisteitä on jo laskentavavasta riippuen puolisen tusinaa tai enemmän.

Mielestäni horoskooppi osuu osalle merkin edustajista kohtuullisen hyvin. Astrologia huomioi henkilökohtaisia osatekijöitä jo parikymmentä kertaa tehokkaammin. Lisäksi osatekijöiden keskinäinen asema muokkaa kokonaisuutta sekä puolisen tusinaa muita planetaarisia osatekijöitä.

Geometria

Keskeinen astrologinen laskentatapa pohjautuu luonnossa toistuvaan matemaattiseen mittakaavaan jota sanotaan kultaiseksi leikkaukseksi. Sitä on käytetty iät ja ajat kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa ja termi on tuttu nykypäivän arkkitehdeillekin. Samaan parustuu musiikin sävelasteikko. Kultaisen leikkauksen kaava edustaa jatkuvuutta ja harmoniaa.

Sitä on sovellettu jo antiikin Kreikan ajoista saakka ja siihen perustuu elämän mittasuhteet. Lukuarvo on ns. fii, tai phi tai Fibonaccin lukusarja. Egyptin pyramidien sijoittelu noudattaa samaa kaavaa.

Useimmille tuttu kuvio, ns. elämän kukan geometria on täydellinen esimerkki jatkuvuutta ja harmoniaa esittävistä mittasuhteista. Mikäli asia alkaa kiinnostaa syvällisemmin, suosittelen lukemaan kirjan Elämän kukan salaisuus. Kirjassa on myös lukuisia harjoitustehtäviä.

Onko astrologia Jumalasta?

Astrologian perusteet

Planeettojen sijainnin lisäksi astrologian perustana on siis lyhyesti sanoen geometrisen harmonian läsnäolo, olemattomuus tai geometrinen ristiriitaisuus. Astrologia on loppujen lopuksi varsin hyvin luonnollisuutta havainnoiva väline, jossa tarkastellaan luonnollisia planeettoja geometrialla ja matematiikalla.

Planeettojen sijainnit suhteessa maahan ja aurinkoon saadaan matemaattisesti lasketuista efemeriditaukoista, jotka ulottuvat jokusen tuhat vuotta menneeseen ja tulevaisuuteen. Efemeridit on nykyään ohjelmoitu astrologisiin ohjelmistoihin, joten astrologisen kartan tekeminen on nykyään vaivatonta.

Mitä on astrologia ennustamisen näkökulmasta?

Ennustaminen ei aivan täsmälleen ottaen kuvaa astrologian luonnetta siinä mielessä kuin useimmat olettavat. Ennemminkin niin, että astrologia on kun elämän mittainen tehtäväkirja josta tehtävät tulevay esiin etukäteen kirjoitetun aikataulun mukaan. Se kertoo siis ajan teemasta kulloinkin meneillään olevan ajankohdan mukaan.

Ihmisen vapaa tahto on yksinkertaisesti mahdollisuus toimia tilanteissa parhaaksi katsomallaan tavalla. Jotkut rastit matkalle on asetettu niin, ettei vaikutusmahdollisuus ole kovinkaan kummoinen. Samoin on hyviksi koettavien jaksojen kanssa, jotkut toteutuvat kun on niille avoin, toiset taas vaativat huomattavaa oma-aloitteisuutta ja sisäisen kutsumuksen noudattamista.

Astrologian mahdollisuus tuleekin paremmin esille ajanjaksojen laatua ilmentävänä välineenä, mutta lopputulokseen vaikuttavat myös yksilöt.

Koska astrologialla kuvataan planeetta-asetelmien välisiä suhteita ja niiden harmonisuutta tai kriittisyyttä lähinnä geometrian kannalta, sillä on mahdollista arvioida myös kahden astrologisen kartan suhteita toisiinsa sekä näistä yhdistettyä uutta kokonaisuutta omana yksilonään.

Mitä astrologinen tulkinta on?

Astrologinen tulkinta koostuu suuresta määrästä erilaisia geometrisia aspekteja, eli planeettojen välisiä kulmia. Kukin planeetta saa ominaissävynsä merkkisijaintinsa mukaan sekä lisäksi sijainnilla karttaympyrän eri lohkoissa on oma merkityksensä.

Astrologiseen tulkintaan vaikuttaa paljon millaisen mielikuvan astrologia saa kokonaisuudesta. Astrologia on siksi osittain intuitiivista geometrian havainnointia.

Aikaisempia kirjoituksia

Sosiaalista tukea jupiterilta ja saturnukselta

Sosiaalista tukea jupiterilta ja saturnukselta

Molemmat sosiaaliset planeetat antavat tukensa.
Jupiter ja saturnus, vaikka ovat luonteeltaan lähestulkoon päinvastaisia, kuvastavat kuitenkin molemmat sosiaalista ympäristöämme. Molemmilla on tekemistä ympäristömme puitteissa, toinen tarjoaa rajat ja toinen mahdollisuudet.

lue lisää
Suomi-neito, mikä suunta?

Suomi-neito, mikä suunta?

Vaalipäivän mahdollisuudet

Vaalipäivässä on oikein hyviä aspekteja olemassa. Suomen mars ja kuu saavat. lähes kuin lahjana uranuksen ja venuksen hyvin harmonisen kolmiokulman. Ne ilmaisevat mahdollisuutta uudistaa turvallisuutta ja toimintakykyä ja saataapa päivään liittyä mukava yllätys jonkun nopean käänteen muodossa.

lue lisää
Koronapeliä

Koronapeliä

Mitä sanoo astrologia koronapeliin?
Ajankohtaisissa astrokuvioissa ei ole mitään pandemiaan viittaavaa. Mutta se ei tarkoita sitä ettei korona enää leviä. Sen se kertoo ettei tämä ole luonnon tuotantoa

lue lisää
Copyright © 2024Arto Virtanen

Tietosuoja

Share This