fbpx

Astrologin tulkinta

Astrologi Arto Virtanen

 

Parisuhde- / henkilökemia
Syntymäkartta
Ajankuva

Ajanvarauskalenteri

Ajanvarauskalenteri on testikäytössä.
Voit varata ajan puhelimella.

 

Arto Virtanen

Arto Virtanen

Astrologi

Voi varata ajan puhelintulkintaan numerosta 050 540 3365 / Arto Virtanen

– Astrologiaa vuodesta 2006 –

Hinnat:

1/2 tuntia  55€
45  min      75€
1    tunti     90€
1,5 tuntia 135€

Tulkintaäänitteen latausmahdollisuus ja syntymäkartta sähköpostilla +10€

Astrologin tulkinta

Astrologia sopii monien asioiden arviointiin, joilla on päivämäärä. Esim. yrityksellä ja valtiolla on perustamispäivämäärä ja ihmisellä syntymäpäivä.

Astrologialla voi vertailla kahden eri päivämäärän ominaisuuksia suhteessa toisiinsa.

  • Itsetuntemukseen ja itsensä kehittämiseen
  • Luontaiset taipumukset
  • Parisuhteen vahvuuksien ja haasteiden arviointi
  • Henkilökemia yhteishankkeissa
  • Ajankuva. Myötäiset ja haasteet ajoituksineen
  • Ajankohtaiset, henkilökohtaiset teemat
  • Lapsen tai nuoren taipumusten ymmärtäminen
  • Lapsen tai nuoren kriisin teema

Astrologia toimii arvioitaessa ihmisten välistä henkilökemiaa tunne- ja toiminnan tasolla.

Ajan tulkintaan saa tavallisesti viikon kuluessa, joskus jo seuraavalle päivälle.

Tulkinta tehdään syntymähetken ja -paikkakunnan mukaan joista muodostuu yksilöllinen syntymäkarttasi. Tulkinta on tarkempi ja laajempi jos syntymähetken kellonaika ja syntymäsairaalan paikkakunta ovat tiedossa. En tarvitse tietoja etukäteen.

Tavallisimmin tulkinta muodostuu syntymäkartan ja ajankuvan osioista ellei muita toiveita ole. Tunnin ajanvaraus on tähän sopiva.

1. Tulkinta syntymäkartasta

Syntymähetken kelloajan mukaan tehty astrologinen syntymäkartta kertoo henkilökohtaisista ominaisuuksista yllättävällä tarkkuudella mutta kuitenkin teematasolla. Siitä muodostuu kosminen kompassi, josta suunta ja harjoittelua vaativat asiat löytyvät. Nämä opeteltavat asiat aktivoituvat etukäteen määrätyllä rytmillä ja voimakkuudella. Sen suhteen on vapaa valinta kuinka paljon haluaa tällä matkalla edetä ja millä tavoin.

Tulkinta useimmiten vahvistaa omaa tuntumaa ja valittua suuntaa. Tulkinnassa kerron molemmat puolet, helposti toimivat ominaisuudet ja haastetekijät. Haasteet on tärkeä tiedostaa etenkin, jos samat asiat tuntuvat toistuvan eivätkä johda toivottuun tulokseen.

Varaa syntymäkartan tulkintaan puolen tunnin asiakasaika.

2. Tulkinta ajankuvasta

Tavallisesti ajankuvan astrologisesta tulkinnasta haetaan vahvistusta kriisin tai uuden alun yhteydessä. Globaali astrologinen aika voi olla hyvinkin voimakkaasti haastava, mutta yksilölle se voi yhtälailla olla vahvasti myötäinen tuuli.

Astrologiaa ei voida pitää ennustamisena siinä mielessä kuin yleensä ymmärretään. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että useimmiten yksilöllä on mahdollisuus omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

On kuitenkin ajankohtia jolloin omaa vaikutusmahdollisuutta ei juurikaan ole haasteiden yhteydessä. Se miten voimakkaasti tällaisen ajan kohtaa, riippuu myös aikaisemmista valinnoista. Tässä pätee ajatus siitä miten on elämän tarjoamista läksyistä selviytynyt. Kriisit siis kuuluvat osaksi elämää ja astrologiasta voi hahmottaa niiden ilmenemistapaa ja ajankohtaa.

Entä positiiviset ajanjaksot jolloin kaikki vain sujuu itsestään?
Astrologisesti löydettävä mahdollisuuden ajanjakso voi myös ilmetä monessa muodossa. On kuitenkin niin että niidenkin hyödyntämiseksi on oma osuus tehtävä ja annettava hyvälle mahdollisuus. Universumi edellyttää omaa panosta ja oman suunnan tiedostamista jotta hyvää ja mukavaa voisi tulla. Tämä ei toimi ulkoaohjautuvan henkilön kohdalla.

AJANVARAUS

Varaa ajankuvan tulkintaan puolen tunnin asiakasaika. Tavallisesti ajankuvan tulkinta tehdään yhdessä syntymäkartan tulkinnan kanssa, jolloin tarvitaan tunnin ajanvaraus. Jos tarvitset vain puolen tunnin ajanvarauksen, syntymärtta katsotaan tässä yhteydessä hyvin lyhyesti.

3. Parisuhde ja henkilökemia

Parisuhteen tulkitseminen on monimutkaisempaa kuin yksilön kartan. Parisuhteessa nousevat esiin myös asumiseen liittyvät teemat, jotka eivät kaverisuhdetyyppisessä kanssakäymisessä vielä näy kovin selvästi.

Kahden kartan yhdistävä tulkinta on lisäksi omanlaisensa tulkittava, se muodostuu 50/50 periaatteesta, mitä saadaan kun kaksi erilaista yhdistetään. Yhteensä on siis tulkittavana 3 erilaista kombinaatiota. Tulkinnassa katson ovatko peruskemiat lähtökohdiltaan toisiaan tukevia vaiko keskenään taistelevia tai ärsyttäviä.

Enemmistö haluaa kumppanuuteen harmoniaa, jotkut kuitenkin kaipaavat kumppania jonka kanssa olla kilpasilla.

Tulkinnassa kiinnitän huomiota etenkin ristiriitaisuuden mahdollistaviin seikkoihin. Tyypillisesti nämä ovat alkuun vetovoimaisia ja kiehtoviakin mutta alkavat ajan mittaan häiritsemään tyytymättömyytenä toista kohtaan.

Kaikissa henkilökemiayhdistelmissä näitä häiritseviä tekijöitä kuitenkin tyypillisesti on, tärkeää onkin että vastapainoksi olisi riittävästi koossa pitäviä, toisiaan tukevia ominaisuuksia.

Peruskemioista saa alustavan käsityksen vaikka toisen syntymähetken kellonaika ei olisi tiedossa.

4. Tulkinta nuorelle

Nuoret ovat erityisen herkkiä kosmisille vaikutteille. Syntymäkartan tulkinta on erityisen suositeltava nuoren avuksi hahmottamaan vahvoja ja haasteellisia puoliaan vaikkapa itselleen sopivan ammatin valinnassa.

Tulkinta auttaa myös kriisin syyn hahmottamiseen vanhempienkin avuksi ajan laadun tulkinnassa

Nuoren tulkintaan riittää tavallisesti 1/2 – 1h ajanvaraus. Alaikäisen tulkinta toimitetaan vanhemmalle.

 

5. Lapsen tulkinta

Tulkinta lapselle auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Ajan laadun katsaus voi auttaa ymmärtämään lapsen käytössä pidempään jatkuvassa kriisissä. Jo 10 vuotiaalla voi olla voimakas aikuistumistyyppinen aikajakso, jota kenenkään on vaikea ymmärtää ja käsitellä.

Yleensä 1/2h ajanvatraus on riittävä lapsen tulkintaan. Tulkinta tehdään ja toimitetaan vanhemmalle.

Mitä tietoja tarvitaan ja mistä ne saa?

Astrologinen tulkinta on mahdollista ilman syntymähetken kellonaikaa. Tulkinta on tällöin lyhyempi.

Kellonajan syntymähetkelle voi saada kansallisarkistosta, mikäli kätilö on ollut mukana synnytyksessä. Tieto maksanee vajaa parikymmentä euroa ja tavallisesti sen saa parissa viikossa.

Kellonaika löytyy syntymätodistuksesta ja voi olla merkittynä lapsuusajan valokuva-albumiin tai kummilusikkaan.

15 minuutin tarkkuus on jo hyvä. Riippuen ajankohdasta, toisinaan epätarkempikin riittää tietyin varauksin. 

Lue tämä ennen tulkinnan tilaamista

Saat tulkinnasta äänitteen ja syntymäkarttasi sähköisessä muodossa. Tulkinnassa voidaan keskittyä haluamaasi aiheeseen, tavallisimmin katsotaan ensin syntymäkartan ominaisuudet jonka jälkeen ajankuvaa. Katson ajankohdan ja ainakin vuodeksi eteenpäin, riippuen kuinka voimakkaita ajankohtia on näkyvissä. Toisinaan on hyvä katsoa myös mennyttä lyhyesti mikäli hiljattain näkyy olleen käänteentekevä jakso.

VASTUUVAPAUS

Pyrin tulkinnassa eettisiin ja moraalisiin arvoihin. Tulkinta muodostuu kuitenkin näkemykseni mukaisesti eikä se voi olla täysin yksiselitteinenkään astrologian luonteesta johtuen. Tulkinta pohjautuu symboliikkaan joille ei ole yksiselitteisiä käsitteitä. Tulkintaan on hyvä suhtautua avoimin mielin.

Tulkinnan saajalla on aina vastuu omasta itsestään, valinnoistaan ja suhtautumisestaan tulkintaan.

Tulkinnan saajan tulee olla ns. täysissä järjissään.