Astrologinen syntymäkartta

Tee astrologinen kartta

Täällä pääset myös astrologian alkumetreille.

 

Karttaohjelmaa uudistetaan. Karttoja voi tehdä enintään vuoden 2021 päivämäärille. Uudistus tulee korjaamaan tämän. Kiitos kärsivällisyydestäsi!

Ohje

Paikkakunta
Anna syntymäsairaalan paikkakunta. Ellei sitä löydy, anna lähin kaupunki

Kellonaika
Syntymähetken kellonaika. Sen voi hankkia kansallisarkitosta jos kätilö on ollut mukana synnytyksessä.

Jos et tiedä kellonaikaa
Kartta tulostuu keskipäivän ajan mukaan. Kuun sijainti ei ole tällöin tarkka, se voi olla +/- 6,5 astetta

Karttakuvan tallentaminen puhelimella ja tablettitietokoneella

Paina kuvan päällä muutama sekunti ja valitse haluamasi tallennustapa

Voit tallentaa karttakuvan myös tavalliseen tapaan näytön tallennuksena tai kuvakaappauksena.

iPhone näytön tallennus
Paina samanaikaisesti puhelimen koti-painiketta (pyöreä painike etupuolen alareunassa) sekä virtapainiketta puhelimen oikeassa syrjässä.

Tietojasi ei tallenneta

Birth Date
Exact Birth Time

If birth time is unknown, check this box.*

UTC time offset:

Tip: Make sure the UTC time offset is correct. If it's wrong, you can change it.

Sininen aspekti, helppo

Nämä ovat luontaisia vahvuuksia. Voivat olla jopa niin itsestään selviä ettei niitä viitsi hyödyntää mikäli niitä on kovin paljon.

Kolmiot 120 ja sekstiilit 60 astetta.

Punainen aspekti, haastava

Opeteltavia planeettojen välisiä kontakteja. Näitä harjoitellaan tavallisesti vastoinkäymisten kautta. Kun haasteen alkaa tiedostaa, se on mahdollista kääntää omaksi vahvuudeksi ajan saatossa.

Nämä ovat dynaamisia aspekteja jotka laittavat toimimaan oman itsensä vuoksi. Edellyttävät tietoista toimintaa ja omia valintoja.

Jos näitä on paljon, elämää pitää oppia omien kokemusten kautta.

Oppositiot 180 ja neliöt 90 astetta.

Vihreä aspekti, riittääkö rohkeus?

Näissä on tavallisesti oma vahva tuntuma mahdollisuudesta joka vaikuttaa olevan saavutettavissa. Usein pelkokerroin kuitenkin laittaa painamaan jarrua. Kohde on tähtäimessä tilaisuuden ja vastavoiman välissä kapeassa sektorissa. Sen saavuttaminen edellyttää tarkkaavaista omaehtoisuutta ja ennenkaikkea rohkeutta uskoa itseensä.

Kvinkunssit 150 astetta.

Keskittymä, korostunut voimakkuus

Useita planeettoja pienellä alueella tekee tästä kartan kohdasta herkästi ajan laatuun reagoivan, niin myötä- kuin vastatuulenkin aikaan. Elämä menee suuremmalla amplitudilla eli vaihteluvälillä.

Astrologiset ajoitusten selvittäminen ja niiden kohdistuminen omaan karttaan auttaa ymmärtämään tätä dynamiikkaa.

Yhtymä, kun planeetat ovat enintään 10 asteen päässä toisistaan.
Stelliumi kun vähintään 3 planeettaa.

Nousumerkki, kehittyvä identiteetti

Nousumerkki on kartan vasemmassa reunassa jos olet antanut kellonajan.

Persoonallisuus jota kehitetään elämän aikana ja suhteessa muihin ihmisiin. Usein se käy nousumerkin edustamien teemojen molempien ääripäähaasteiden kautta. Nousumerkki alkaa asettua tavallisesti 28 – 30 vuoden iässä.

Uran / keskipäivän piste, oma missio

Mc, medium coeli. Kartan yläosassa jos olet antanut kellonajan.

Mc antaa viitteitä miten voimme ilmentää roolia osana yhteiskuntaa. Tämä kertoo jotain tavasta jonka kautta oma sisäinen aurinko pääsee luontaisesti loistamaan.

Usein tätä sanotaan uran tai työn pisteeksi, muuta useimmilla oma intohimoinen missio on jotakin muuta kuin velvollisuustyö. Paremmin tämä ehkä kuvaakin sitä miten toisit itsesi esiin yhteiskunnan osana jos voisit täysin vapaasti itse päättää intohimosi toteuttamisesta.

Useimmilla tämä toteutuu esim. harrastuksen kautta.

Kuu - Alitajunta, reagointi, koti

Kuu ilmentää sielun prinsiippiä alitajunnan kautta. Se ilmenee välittöminä tuntemuksina ja reagointitapana tilanteissa.

Kuu varoittaa ahdistuksen tuntemuksella tilanteista joissa jokin on vialla tai itselle sopimatonta vaikka muuta vakuutettaisiin.

Kuu edustaa yön puolta ja siten syvempää minää kuin mikään muu astrologinen tekijä kartalla.

Kuuta, sielun syvintä olemusta ja sen tuntemuksia ei ole mahdollista järjellisen johdonmukaisella käytösmallilla tai hypnoosillakaan täysin vaientaa eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan.

Aurinko - Inspiraatio ja elämän voima

Aurinko edustaa hengen prinsiippiä joka sisältää inspiraation ytimen kehittämistä omassa itsessämme. Se on elämän valo ja eteenpäin vievä voima. Se on kuin siemen josta kasvatamme oman loistomme.

Aurinko on elämänilon heijastaja. Kun se on kunnossa, näkee sen peilistä. Arjessa toiminta vastaa silloin asioita joista innostuu. Aurinko on myös auktoriteetin ilmentäjä, myös omassa itsessä. Kun elämän energia virtaa vaivattomasti, oma aurinkoinen olemus loistaa myös ulospäin.

Merkurius - Data, kommunikointi, sopimukset

Merkurius ilmentää informaation käyttöä ja tapaa ajatella ja kommunikoida. Merkuriuksen kautta ilmenee data jota hyödynnämme. Kirjoitetun ja opitun tai opetetun informaation lisäksi on myös energeettinen, aistinvaraiset tietolähteet. Nämä ovat ominaisempia kanavoijille, jotka kykenevät saamaan tietoa henkimaailmasta. Aavistaminen ja aavistuksen huomiointi on tämän tavallisempi ilmeneminen.

Merkuriuksen alaisuuteen lukeutuu informaatio ja sopimukset kaikissa muodoissaan.

Rajoittuneesta merkuriuksesta esimerkkinä on ihminen joka luottaa sokeasti ”viralliseen”, itsensä ulkopuoliseen tarjoiltuun tietoon. Koulutus on tästä eräs esimerkki joka voi johtaa oppineisuuteen mutta ei välttämättä omaehtoiseen ajatteluun, opiskeluun ja tiedonhankintaan.

Venus - Arvot, nautinto, ystävät

Venus on kauneuden planeetta, niin sisäisen kuin ulkoisen. Venuksen oppiläksyt pyrkivät näiden kahden olemuksen tasapainottamiseen niin, ettei kumpikaan ole ylikorostunut toisen kustannuksella. Se on myös rakastamisen planeetta joka rakentuu vain itsensä hyväksymisen ja riittävän arvostamisen kautta täyteen mittaansa.

Useimmiten toisessa päässä vaakakuppia ovat itsestä ulkoiset, materiaaliset arvot ja niiden ihannointi sisäisen itsensä kustannuksella.

Mars - Toiminta

Mars edustaa ominaista toimintatapaa ja sen kohdentamista. Useimmiten mars liittyy melko suoraviivaisesti työhön. Mars on voma joka saa meidät liikkeelle ja aloittamaan sekä viemään loppuun asioita.

Astrologisen ajankulun mukaan toisinaan on jaksoja jolloin tyypillinen tapamme toimia ei ole mahdollinen entisessä määrin. Kosminen kiertokulku yrittää kysyä onko toimintamme meille parasta mahdollista ja valuuko antamamme energia itsemme kannalta väärään kohteeseen.

Jupiter - Sosiaaliset mahdollisuudet

Jupiterin kaikki haluavat omakseen. Se ovaa ovia itsensä toteuttamiseen tässä sosiaalisessa ympäristössä.

Jupiterin tarkoitus on osoittaa, löytää ja tarjota mahdollisuudet oman itsen toteuttamiseen tavalla joka tuottaa iloa ja hyötyä itselle ja muille. Se on kuin polku niiden resurssien ja sosiaalisten kontaktien luo joita tarvitset omakssesi tuntemassasi elämäntehtävässä.

Toisinaan on myös mahdollista jupiterin ilmentyminen suuruudenhulluutena, yli oma todellisen tarpeen.

Saturnus - Rajoitteet ja rakenteet

Saturnus on kuin betoniränni jonka seinien välissä voimme luovia parhaaksi katsomallamme tavalla lain, viranomaisten, omien resurssien sekä normien, käytäntöjen ja tottumusten puitteissa.

Saturnus on siis varsin konkreettista laatua ilmentymältään. Usein kuitenkin rajoitteet ovat omankin mielen tuotosta ja opittuja tai opetettuja malleja, joita olisi hyvä toisinaan  tuulettaa.

Parhaimmillaan saturnus toimii pysyvien ja pysyviksi tarkoitettujen rakenteiden rakentajana. Se luo kiinteää perustaa joka päälle on hyvä rakentaa lisää.

Toisinaan astrologisten kosmisten syklien mukaisesti voimaresurssit hipovat nollaa. Sen tarkoitus on pyrkiä hahmottamaan mikä lopulta on tärkeää ja viekö resurssiemme käyttö meitä eteenpäin luoden pohjaa tulevaisuuteen.

Painolasti on voinut kertyä melkoiseksi jolloin saturnuksen vaativana aikana velvollisuuksiksi kokemistamme asioista on pakko luopua ja priorisoida täykeysjärjestys omaehtoiseksi, irroittautuen ympäristön vaatimuksista niiltä osin kuin mahdollista.

Chiron - Auttaminen ja haavoittuminen

Chiron ammentaa käytännön komestusten tuomasta viisastumisesta. Sen saavuttamiseksi chironin ”veitsi kääntyy haavassa”. Tässä kohdassa ihmisen valinnalla ja näkökulmalla on ratkaiseva osuus johtaako se katkeroitumisen vai viisastumisen tielle.

Chiron on ilman muuta auttamisen, korjaajan, parantajan ja terveydenhuollon planeetta. Syntymäkartan chironin ollessa merkityksellisessä asemassa, ihmisellä on tavallisesti luontainen taipumus eheyttämiseen ja vaikkapa ihan konkreettiseen korjaustoimintaan.

Chironin tieto on parhaillaan paljon syvempää ja käytännönläheisempää kuin koulutuksesta tai kirjoista saatava ulkopuolisen tiedon muistaminen.

Uranus - Uudistaja, normien haastaja

Uranus murtaa muurin tai kaataa aidan. Joko kuvitteellisen tai konkreettisemmankin. Äärimmillään uranuksen kapinallisuus voi mennä överiksi, niin että laillisuudenkin rajat ylitetään. Toisinaan vanhat kankeat mallit ovat loppuun kaluttuja jolloin tulee uranuksen vuoro tuulettaa ja kyseenalaistaa totuttuja tapoja ja normeja

Parhaimmillaan uranus toimii uudistajana, innovatiivisena keksijänä ja uusien ratkaisumallien toteuttajana.

Uranus antaa myös rohkeutta sekä kunnioittaa omaa yksityisyyden tarvetta ja itsemääräämisoikeutta. Järjestys ei kylläkään ole uranuksen heiniä, nopeus kylläkin.

Neptunus - Henkinen yhteys, intuitio

Neptunus on joillakin kartallaan varsin painokkaana. Nämä ihmiset eivät ole tunteneet sopivansa osaksi yhteiskuntaa vaan enemmänkin outsidereiksi neptunuksen boheemin taiteilijaluonteen vuoksi.

Parhaimmillaan neptunus edustaa elämän soljumista flowssa. Neptunus on kanava hengen johdatukseen ja oikea-aikaisiin tapahtumiin ja kohtaamisiin, ikäänkuin niin olisi tarkoitettu.

Neptunuksen nurjempi puoli ilmenee illuusioina ja sitten-kun elämänä tai todellisuuspakoisena käytöksenä. Neptunuksen tapa toimia edellyttää elämistä hetkessä, ei suurissa odotuksissa.

Neptunus tuntuu oleva nyky-yhteiskunnassa varsin väärin ymmärretty, koska yhteiskunnan on haluttu perustuvan selkeyden ja suunnitelmallisuuden malliin. Ne taas puolestaan eivät lainkaan edusta neptunuksen ominaisuuksia hengenravinnon planeettana. Henkistä pääomaa ei ole yhteiskunnan osalta arvostettu pitkään aikaan budjettien sanellessa taiteellisuuden leikkurien kohteeksi.

Tämän suhteen ollaan kuitenkin parhaillaan siirtymässä uuteen aikakauteen vesimiehen ajan myötä, joka on avarakatseista myös henkisyyden suhteen.

Pluto - Vallankäyttö ja totuus

Pluto on vallan mahdin planeetta. Vaikutusvalta ja manipulointi on pluton heiniä jota tavanomaisemmin raha motivoi, koska raha on suora vallankäytön väline.

Pluto on myös ehdottoman totuuden ja oikeudenmukaisuuden planeetta. Kosmisen kiertokulun mukaan ihmisen syntymäkartan kaikki tekijät saavat vuorollaan plutoniumin voimat ja toisinaan haasteet. Syvintä totuutta kaivetaan haastejaksolla esiin kantojenkin alta ja hyvässä tuulessa vaikutusmahdollisuutta ja oikeudenmukaisuutta sataa laariin.

Elämän aikana pluto pyrkii jalostamaan ehdottoman vankkumattoman oikeudentajun ja erottelukyvyn valheellisuuden ja ulkokultaisuuden suhteesta sisäiseen aitouteen. Pluton paineessa tehdään timantteja.

Planeettojen aika merkissä

Planeetta keskimäärin merkissä

Kuu 2,5 pv
Aurinko 1 kk
Merkurius 1 kk
Venus 1 kk
Mars 2 kk
Jupiter 1 vuosi
Saturnus 2,5 vuotta
Chiron 4 vuotta
Uranus 7 vuotta
Neptunus 14 vuotta
Pluto n. 20 vuotta

Varsinkin pluton kiertonopeus vaihtelee suuresti.
Kauriissa se on nyt n. 16 vuotta (alkaen 2008)

Onko sinulla täydenkuun kartta?

Tisitkö että n. 7% ihmisiä on täysikuu syntymäkartallaan?

Täydenkuun ihmiset kokevat tavallista herkemmin erilaisia tuntemuksia. Haasteena onkin oppia tekemään valintoja ja käyttäytymään aavistuksensa ohjauksessa sekä tasapuolisesti huomioimaan järkiperusteiden lisäksi myös tuntemukset elämän tilanteissa.

 

 

Täydenkuun kartalla kuu on ympyrän vastakkaisella puolella aurinkoon nähden. Kyseessä on aspekti nimeltä oppositio.

Aspekti voidaan lukea oppositioksi vaikka kuu olisi 10-13 astetta tarkasta asteluvusta kumpaankin suuntaan. Tätä vaihteluväliä, toleranssia, kutsutaan orbiksi.

Huomaa että esimerkin kuvassa sekä kuulla että auringolla on aivan sama astelukema (27 astetta ja 50 minuuttia), jolloin oppositio-aspekti on 100% täydellinen.

Täydenkuun ihmisiä 1 asteen orbilla on laskennallisesti suunnilleen 1 / 200.

Kun ihminen tulkinnassa kuulee omaavansa täysikuukn artan, antaa se paljon oivallusta ja ymmärrystä omasta itsestään.