fbpx

Tapahtumat

Tapahtumapäivitykset ja tulkintapäiväilmoitukset ilmestyvät tähän.

Astrologinen henkilökohtainen tulkinta järjestyy myös puhelimitse.

AJANVARAUS
Suomi tienhaarassa 2021-2024

Suomi tienhaarassa 2021-2024

Suomi tienhaarassa 2021-2024

Suomen astrologinen ajanlaatu vastaa kutakuinkin tarkasti vuosia 1939-44. Vastaavaa ajankohtaa ei ole ollut tällä välillä. Kuluva vuosi pohjustaa suuntaa vuotta 2024 silmällä pitäen, joka lienee ”itsenäisyyden” ajan käänteetekevin vuosi Suomen historiassa. Kyseessä on nyt puuhastelua suuremmat suuntaviivat. Nyt tehdään erittäin kauaskantoisia valintoja Suomen tulevaisuudelle ja siihen on todella mahdollista myös vaikuttaa. Astrologinen ajoitus antaa vahvat viitteet tämän vuoden 2021 valmistelevasta luonteesta vuotta 2024 ajatellen.

Astrologian mekanismista

Planeetat eivät tee puolestamme asioita. Jääkaappikaan ei täyty itsestään ilman omaa osuutta asiaan. Planeetat muodostavat erilaisten energioiden yhdistelmän joka on asiaan sopusoinnussa tai ristiriitaisesti joka sekin on yksilöllistä suhteessa oman syntymäkartan eri alueisiinkin. Voidaan puhua geometrisesta tulokulmasta ja sen ärsyttävyydestä tai myötäisyydestä.

Vaikutus elollisiin olentoihin saattaa päätelmäni mukaan tapahtua dna:han kohdistuvan energeettisenä vaikutuksena, jonka rekisteröimme tuntemustasolla alitajunnan kautta. Ihmisen vapaan tahdon osuus on seurata tai olla seuraamatta näitä ärsykkeitä. Niiden tarkoitus on ohjata ihmistä kuten eläimet toimivat vaistonsa ohjaamina. Ilman vapaan tahdon osuutta olisimme vain mekaanisia koneita vailla henkisen kehittymisen mahdollisuutta. Tässä kohdassa voi pohtia mistä itseen kohdistuvaa ohjausta vastaanottaa ja missä määrin.

Pluto 2024 Suomessa

Vuosi tulee luultavasti olemaan Suomen historian kannalta merkittävin tähän astisista itsenäiseksi julistautumisen jälkeen. Teemassa on myös yhtymäkohtia vuosiin 1938-40 mutta hieman eri sävyisenä.

Pluto ohittaa Suomen venuksen 2024 eikä tätä ole aiemmin tapahtunut. Pluton ilmentäminen on planeetoista voimakkain eikä asiat sen jälkeen ole kuten ennen. Pluton myötä pinnallisuuteen, valtaan ja manipulointiin perustuneet arvot tulevat paljastumaan. On valinnan paikka annetaanko sen jatkua ja edelleen kehittyä vai valitaanko aitoja ja ihmisyyttä palvelevia syvällisiä ja kestäviä arvoja. Tyypillisesti sitä toista mahdollisuutta ohjataan täysin kylmillä rahan ja vallan arvoilla. Tätä on pluton ohittaessa Suomen venuksen. Vaikutusaika voidaan katsoa alkaneeksi viimeistään loppuvuodesta 2019 ja jatkuvan 2030 saakka. 

Fokus on 2024 pluton mennessä venukselta edestakaisin kolmesti. Ihmisen kartalla tällaisen jakson seurauksena rahaan, materiaan ja loistokkaisiin kulisseihin perustuneet arvot menettävät merkityksensä ja toisinaan ne saatetaan jopa kokonaan menettää. Käykö näin, riippuu universaalin kehityksen tarpeellisuudesta suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Seurauksena on kuitenkin ettei rahalla ja vallalla ole enää henkilökohtaista arvostusta vaan niihin suhtautuu ehkä jopa halveksien. Ehkä valo tulee pohjolasta ja nimenomaan Suomesta.

Pluto ohittaa Suomen mission pisteen n. 2024-25. Ihmisen kartalla puhutaan uran tai julkisen näkyvyyden pisteestä. Teemana on kuitenkin ihmisen osallistuminen yhteiskuntaan oman henkisen kutsumuksensa pohjalta. Valtion kartalla pluton mennessä tästä, sanoisin että kyseessä on suuremman luokan asiakokonaisuudet. Kun tällainen ohitus tapahtuu, kyseessä on teemaan liittyvien asioiden paljastuminen, totuuden esiintulo ja tärkeimpiä valinnan ajankohtia myös sen suhteen, onko Suomella tämän jälkeen osuutta globaalissa mittakaavassa. Ihmisen kartalla tämä tietäisi kutakuinkin pakottavaa ja perustavanlaatuista muutosta työhön liittyen. Ehkä potkuja tai täydellistä alistumista. Elämän suurimpia muutoksia kuitenkin, tyypillisesti joku loppuu jotta uusi pääsee syntymään.

Venus ja missio vesimiehessä sen ollessa laadultaan kaikista merkeistä itsenäisin ja riippumattomin näen asian niin että näistä teemoista totuutta tulee esiin historiastakin sen verran kuin on tarpeen jotta ymmärtäisimme luontaiselle Suomen kehitykselle terveen suunnan. Tämä totuuden jakso tässä yhteydessä kuin nyt, tapahtuu noin 250 vuoden välein, ensimmäistä kertaa Suomen ”itsenäisyyden” ajan historiassa. 

Pluton kanssa voi pärjätä kestävällä perustalla vain ehdottoman aitouden ja totuuden kanssa. Kaikki muu johtaa ennemmin tai myöhemmin tilinteon hetkeen. Tämä on jo alkanut Suomessa, käsittääkseni loppuvuodesta 2019 tai ehkä jo 2018 keväällä. Tulemme siis näkemään miten Suomineitoa on viety kuin pässiä narussa ja mikä historiassa on johtanut nykytilanteeseen.

Plutoniumi vaikuttaa siis terävimmillään 2024 – 25 ja kysymys on yksinkertaisesti valinnasta kenen hallussa se on. Yhtäjaksoisella vaikutusalueella ollaan kuitenkin ainakin 2030 saakka.

Pluto 1938 – 40

Kyseessä on ollut oppositio Suomen mission pisteelle ja venukselle, siis vastakkainen voima johon on reagoitu tyypillisesti puolustuksellisesti. Pluto on näihin aikoihin ollut astrologisen kartan rakenteen mukaisesti myös Imum Coeli-pisteellä jota myös kodin- tai sisäisen turvallisuuden pisteeksi luonnehditaan. Pluton yhtäjaksoinen vaikutusaika on ollut 1932 – 45. Asetelma on ollut hieman eri mutta pluto on aspektoinut samoja kohteita Suomen astrologisella kartalla. Tulokulma vain on ollut hieman eri, ehkä voisi luonnehtia sitä hieman miedommaksi kuin tämänhetkinen mutta tuolloin pluto on tehnyt tarkat aspektinsa viidesti tulossa olevan kolmen sijaan.

Uranus 2021 – 22 Suomessa

Uranuksen vaikutus Suomen astrologisella kartalla kohdistuu useampaan kohtaan. Samanlainen tilanne oli viimeksi suunnilleen 1937 – 40.

  • Kuulle myötävaikutteisesti ja lähes itsestään kun samanaikaiset haasteet (ts. ristiriitaisuudet) hoidetaan kuntoon. Kuulla on monta merkitystä joista tässä yhteydessä perusturvallisuuden, kodin ja suojan merkitykset lienevät tilannetta parhaiten kuvaavat. Uranus tuo luontaista vapautta. Se kohdistuu Suomen sielun prinsiippiin jonka kai voisi tulkita koostuvan Suomen kansasta
  • Auringolle aspekti kysyy rohkeutta ja uskonlujuutta yksilötasolla. Aurinko on oman energian päivittäistä luontaista toteuttamista ja inpiraatiota yksilön kartalla mutta yhdistetään myös maskuliiniseen perheyhteisön ominaisuuteen. Valtion kartalla ehkä hallitus voidaan ainakin osittain lukea tähän rooliin. Kyseessä oleva uranuksen kvinkunssikulman toteuttaminen toimivasti perää yksilön erillisyyden toteuttamista ja myös haastaa siihen. Uranuksen tapauksessa etsitään uusia toimintamalleja ja kvinkunssikulmassa se kysyy uskallusta poiketa totutusta. Se on kuitenkin sen toimivuuden ehdon hinta.
  • Suomen saturnukselle osuu erityisen pakottavat paineet sulkeutuvan neliön myötä. Käytännössä tämä näkyy järjestelmien ja sosiaalisten normien pakollista purkautumista siltä osin kuin ne palvelevat kurjistamista terveiden rakenteiden ja normien kustannuksella. Tilannetta voisi luonnehtia niin että säätämällä lisää kurjistamista, tulee säätäneeksi itsensäkin ulos tulevasta yhteiskunnasta. Sillä tiellä ei vain kertakaikkiaan ole mitään menestymisen mahdollisuutta.

Uranus ja saturnus ajassa, globaalisti

Globaali tilanne on ”paskaa tuulettimessa”. Normien ja kurjistamisen sekä byrokratiarakennelmien pakkoluhistuminen on erittäin ajankohtaista. Byrokratia, viranomaiset, lait ym. normikyhäelmät jotka eivät globaalissa tai kansallisessa mittakaavassa vie kansakuntaa eteenpäin ovat pakosta purkautumisen kohteena. Tässä ajassa näin toimivat tahot myös paljastavat itse itsensä.

Uranuksen ja saturnuksen neliö globaalisti tapahtuu kolmesti, 17.2.2021, 15.6.2021 ja 24.12.2021. Yhtäjaksoinen neliöaspekti vaikuttaa suunnilleen joulukuusta 2020 kesäkuuhun 2022.

Uranuksen ja saturnuksen vaikutus Suomessa

Uranuksen tarkka sulkeutuvan neliön haasteaspekti Suomen saturnukselle tapahtuu kolmesti, 21.7.2021, 18.9.2021 ja 29.4.2022. Yhtäjaksoinen vaikutusaika on huhtikuusta 2019 heinäkuuhun 2023. Saturnus sinänsä edustaa konkreettista rakennelmaa ja puitteita eikä niinkään toiminnallista yksikköä, vaan pikemminkin sen tuotosta.

Tästä näkökulmasta Suomen toimintakyvyn ja energistä puolta ilmentävän hallituksen kannalta mielestäni lähiaikojen kiinnostavin ajankohta on 15.6.2021 paikkeilla tai hyvin pian sen jälkeen. Ajankohdassahan globaalissa astrologiassa on uranuksen ja saturnuksen neliö jonka asteluku on alle asteen tarkkuudella sama kuin Suomen kuun ja auringon. Planeetaariset voimat pääsevät purkautumaan ja kiinnostavaa seurattavaa sanoisin olevan luvassa etenkin aikavälille 15.6. – 21.7.2021. Jos hallitus ja puoluejärjestelmä on hajotakseen niin tällöin voimme odottaa uudistumisen merkkejä. Kuntavaalipäivä tuleekin nyt kiinnostavaan ajankohtaan…

Vaikka uranus ja saturnus globaalissa mielessä ovat keskenään hyvin kapinallisessa asetelmassa, on saturnus suhteessa Suomen astrokarttaan samalla kahdella tavalla, jonka katsoisin hyvinkin tervehdyttäväksi ja rakentavaksi. Se kuitenkin edellyttää purkutalkoita oppositiosta Suomen saturnukselle = järjestelmälle, ja samalla se on rakentamisen mahdollistavassa kulmassa avautuvassa sekstiilissä Suomen auringolle jonka sanoisin kuvastavan ja rakentavan pohjaa jolta ponnistaa. Näihin molempiin avaimet ovat tässä tapauksessa Suomen taskussa.

Uranus ja saturnus 1938 – 39

Edellisen kerran uranus oli samoilla sijainneilla näinä vuosina. Tällöin kuitenkaan globaalisti ei ollut uranuksen ja saturnuksen neliötä, eivätkä molemmat näinollen haastaneet Suomen astrokarttaa. Hallintojärjestelmän perinpohjaista uudistamisen tarvetta ei tainnut ollakaan.

Päätelmä

Uranuksen ja pluton osoittamat teemat ovat ajankohtaisia suunnilleen samoin kuin historiassamme aiemminkin. 

Voimakasvaikutteiset planeetat tulevat tänä vuonna myös peruuttamaan kaikki samanaikaisesti. Peruuttamista voidaan ajatella korjausliikkeen mahdollistavana, jolloin ei niinkään jatketa vain eteenpäin vaan katsotaan ja järjestellään palikat uudelleen. Alkuvuodesta 2022 ilmiö taas poistuu ja osa näistä kääntyy jo loppuvuodesta 2021. Kesän 2021 alusta pitkään syksyyn monikin asia tuntuu olevan käymistilassa. 2022 alkuvuodesta alkaen on odotettavissa edistymisen makua.

Nykyisen järjestelmän uudistumisen alku 2021 näyttäytyy kuitenkin mielestäni lähes väistämättömältä. Sille on tarkoituksensa ja sille on universaali tarve sekä ajoitus.

Myös USA:n ja EU:n astrokartoilla on ajankohtaisia astelukuja. Voi  todeta että maailmalla tuulee. Suomen asema, rooli, osuus ja toiminta globaalissa mittakaavassa vaikuttaa myös olevan ajankohtainen tästä eteenpäin muutaman vuoden ajan. 2024 – 25 jalostavat myös suomalaista arvokäsitystä. Kyse voi olla myös omasta valuutasta ja muusta itsenäisyydestä.

Henkilökohtaisella tasolla vastaava plutojakso saattaa näkemään kulissien merkityksettömyyden ja valheellisuuden läpi syvällisempien syvällisempien ja pehmeiden arvojen noustessa tärkeämmiksi. Jää nähtäväksi toteutuuko sama valtion astrokartan ollessa kyseessä.

Astrologi Arto Virtanen
astrostudio.fi

Artikkeli on julkaistu Media Magazinen toukokuun numerossa

Saturnuskin peruuttaa. Onko se kuitenkaan niin tärkeää?

Saturnuskin peruuttaa. Onko se kuitenkaan niin tärkeää?

Saturnuskin lähtee peruutusleikkiin mukaan 23. toukokuuta. Pluto peruuttaa jo ja kyllä ne muutkin kunhan tämä kesä tästä vähän etenee. Alkaa olla vissiinkin viimeisien valintojen aika koittanut. Vesimiehen 13 ja puolessa asteessahan tuo peruutus alkaa. On muuten Suomen saturnukseen aika tarkkaan vastapäätä ja onhan siellä uranusneliötäkin. Kaipa tuo uranusneliön tarkoitus on varmistaa aikansa eläneiden härdelliviritysten romuttuminen. Kaipa niitä aika monella on eikä vähiten eduskunnan suunnassa. Että tämä putsioperaatio taitaa olla Suomessa ihan täyttä totta ja läsnä Suomienergiassa. Se Suomen saturnus on leinonassa aika tarkkaan samalla asteluvuvulla, hieno pytinki varmaankin mutta taitaa nyt maanjäristys iskeä siihen jos se universumin mielestä on suomalaisille vain hyväksi. Kannattaa se omakin kartta tsiigata sieltä leijonan puolivälistä niin voi päästä jyvälle…

Minusta tässä mennään nyt byrokratiahelvetin raiteelta kohti Intiaaniyhteisömäistä systeemiä. Siinä jokaisella on oma yksilöllinen ja kunnioitettu paikkansa. Sitä kohti nyt ainakin. Nykyrakennelman toimivuus perustuu porrasmaiseen tasapäistämiseen jossa alempi porras nuolee ylemmän p… eiku kenkiä, ja saa tästä hyvästä sen verran leipää ja sirkushuvia että ruletti pyörii. No voi nyt lakata pyörimästä.

Tätä se on nyt lopun vuotta

Kukaan vaan ei tasan tarkkaan tiedä mitä tästä tulee. Viimeisen valinnan aikaakohan tässä nyt mennään… ylivaltaplaneetta pluto kääntyy 6.10. ja saturnus pian sen jälkeen 11.10. Tällä välillä etsitään jäljelle jääneitä palapelin osasia ja tammikuun 15. päivään mennessä ne pitäisi olla edes jotenkin järjestetty kun saturnus tulee 13 ja puoleen asteeseen vesimiestä. Ylivaltaplaneetta pluto pääsee taas 26,48 asteeseen 27.1., josta se lähti peruuttamaan huhtikuussa. Eiköhän sitä alkuvuodesta 2022 ala olla sitten eteenpäin menemisen tuntua. Peruutussetistä viimeisenä oikenee chiron 20.12. Kyllä tästä helmikuun alkuun pitäisi olla jo aika selkeää settiä.

Omaehtoinen valinta

Saturnus vesimiehessä viittaa omaehtoisuuteen ja nyt kai tehdään sitten viimeistä valintaa konkreettisissa asioissa, ulkoisissa asioissa joiden ajatellaan muodostavan rakennetta ympärillemme. Rakennetta jolta edetä edelleen. Vesimiesaikaan ei oikein enää sovi ajattelun ulkoistaminen eikä varsinkaan päätöksen. Tässä nyt ei ole mitään konkreettisia takeita valintojen tueksi kuitenkaan, ne ovat kuin ilmaan piirrettyjä hahmotelmia jotka saattavat kadota tuuleen kun saturnuskin peruuttaa, silloinhan on purkuutalkoot… ja joku taas sanoo ettei sittenkään niin vaan näin. Tätä se on saturnuksen ja uranuksen neliö, kaikki on yllätyksiä täynnä.

Omasta valinnasta tulee olla sisäisesti tietoinen, ja jos on, se ei myöskään epäilytä yhtään. Siinä ei ole pelon hiventäkään, koska silloin pystyy luottamaan omaan sisäiseen tietoon eikä hae vahvistusta auktoriteettiosastosta. Sen osaton lupaukset on nyt tuuleen heitettyjä huutoja ja niitä nyt varmaankin vatvotaan niin kauan kuin saturnus peruuttaa. Ja myös siltä osastolta annettuja määräyksiä ja rajoituksia ainakin helmikuulta lähtien, jolloin saturnus oli samassa asemassa kuin mihin se peruusvaiheessa menee, 7 asteeseen vesimiestä.

Hajoaako hallitus?

Hajoaako hallitus?

Astrologia antaa viitteitä kovasta paineesta rakennelmien pakollisesta purkamisesta ja uudistumisesta. Kaikki on kuitenkin suhteutettava vallitsevaan tilanteeseen ja puntaroitava asiaa tässäkin universaalista tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Voimme aina luottaa suurempaan suunnitelmaan ja että kaikella on tarkoituksensa ihmiskunnan auttamisessa eteenpäin. Mikäli Suomen saturnusta on väärinkäytetty, palvelemaan normitusta ja kurjistamista rakentavan edistämisen sijaan, voitaisiin sanoa että pian tuulee ja lentää. Se ymmärrys mikä minulla on hallinnon tuottamista rakennelmista puoluekureineen ja talouskytköksineen, veikkaanpa vain ettei tämä tule läpäisemään uranustestiä kovinkaan hyvin arvosanoin. Uranus kuuluttaa yksilön oikeuksia joka nähdäkseni on täysin poissuljettu hallintojärjestelmästä korruption turvin. Systeemi on nyt tullut tiensä päähän ja kaatuu kuin tarot-korttien torni. Saas nähä joko puoluepohjainen hallitus- ja eduskuntajärjestelmä osuvat tuulettimeen.

Koko maailmaa koskeva liikkuvien planeettojen uranuksen ja saturnuksen aspekti tapahtuu kolmesti tänä vuonna. Se tapahtui jo helmikuussa ja seuraava, 15.6. osuu poikkeukksellisen tarkasti Suomen saturnukselle, asteen tarkkuudella. Aivan tarkasti Suomen saturnus saa osumaa uranukselta 21.7.2021. Tällä aikavälillä pidän todennäköisenä että alkaa ns. tapahtua jos on tapahtuakseen ollenkaan. Suurin todennäköisyys lienee juhannuksen jälkeen ja heinäkuun ensimmäisellä viikolla kun mars putoaa T-ristiksi valmiiksi kuivaan ruutitynnyriin melko tarkkaan kuun vaihteessa. Jouluaattona on sitten se kolmas uranus-saturnus hetki.

Globaali astrologinen tilanne nyt sattumoisin osuu Suomen karttaan sen verran tarkasti ettei tämä nyt aivan sattumakortin varassa ole. Tämä ei tietenkään ole ainutlaatuinen kerta Suomen ”itsenäisyyden” ajan historiassa kun uranuksen asema on sama kuin nyt. Kyseessä on vasta toinen kerta, se ensimmäinen oli 1938 – 39. Mutta sillä kerralla ei ollut globaalia uranus-saturnus-mars T-ristiä, jossa kaikki nämä planeetat pyrkivät erityisesti vapauttamaan jostakin liian byrokratisoituneesta rakennelmasta, jossa saturnuksen periaatteita hyödynnetään keinotekoisesti, epäoikeudenmukaisin perustein ja koko härdelli kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Jos sinulla on syntymäkartalla leijonan merkin puolivälin paikkeilla jotakin herkempää, niin voit tältä osin varautua samansuuntaiseen uudistumisprosessiin.

Suomen astrokartan rakenteesta johtuen, vaikka tilanne saattaakin äkkiseltään kuulostaa pelkältä sekasorrolta, ei se kokonaisuutena sitä kuitenkaan ole. Yllättävää kyllä, tämä asetelma tukee, antaa mahdollisuutta jälleenrakentamiseen sekä liikkumatilaa. Kun katsoo aspekteja kuulle ja auringolle, niin ei tämä Suomen maailmanloppu ole. Suomineidolla lienee taipumusta pudota tilanteesta jaloilleen edes kutakuinkin. Sitä kuitenkin edeltää välttämätön läpituuletus joten tuulettimessa on tavaraa. Jälleenrakentaminen, mikäli tilanne sitä tarvitsee, pääsee etenemään havaittavammin 2022 helmikuussa. Siihen asti, ja varsinkin keskikesällä ja syksyllä Suomi saattaa olla yllätyksiä täynnä.

Hajoaako hallitus?
Valitaanko Trump uudelleen?

Valitaanko Trump uudelleen?

Päivitys 8.6.2021
Opreetiokeskuksen uutisia YouTubessa.

Taitaa alkaa Amerikassa tapahtumaan ja oikeudenkäynnit päässeet käyntiin. Uutista ei kuitenkaan tällä hetkellä ole pystytty vahvistamaan muista uutislähteistä.

Päivitys 5.4.2021

Liikkuu ne planeetat Ameriikassakin. On taas pari sattumaa ilmassa, saas näkee mitä tästä sitten tulee.

Pluto peruuttaa 27.4.alkaen, vallankäytön planeetta, voimakkain kaikista. Kiinnostavaan astelukuun 24,18 kaurista. Hämmästyttävällä tarkkuudella pluto tekee comebackin sekä USA:n että Trumpin karttaa.

Pluto palaa sijaintiin jossa se oli 4.1.2021. 

YouTube

14.1.2021

Universumin mysteeri?

Maailma on täynnä symbolismiin koodattua tietoa joka aukeaa tarkoitetuille sitten kun sen aika on.  Onko Trumpin kartta tarkoitettu alkemistien luettavaksi tiedoksi, joka aukeaa kun aika on kypsä? Hyvikset vaiko pahikset osaisivat ennakoida ketkä tiedon tulevat löytämään?

Yksi asia on varma, Trumpin eräs tärkeimmistä elämäntehtäväfilosofioista on vapauden periaatteen toteutaaminen. Tämä näkyy varsin selvästi auringon ☉  ja uranuksen ♅ yhtymästä, joiden välissä on kuunsolmu ☊. Vapauttamisen ideologian toteuttamista tukee jupiterin ja chironin upea kolmioaspekti.

Kartastaan välittyy vaikutelma vapauttajasta, nuo planeetathan ovat kartallaan lisäksi oman julkisen mission sektorissa informaatiomekissä kaksosissa ♊︎. Voisi olla vähän korkealentoista verrata raamatulliseen käsitteeseen vapahtajasta. Vaikka ei se ihan kaukaa haettu vertaus olisi… Onhan siellä lisäksi venuksen ♀︎ ja saturnuksen ♄ yhtymä turvallisuuskaipuisessa ravussa ♋︎ sekstiilissä em. missiopointtiin, mahdollisesti inhimillisyyden rakentajana. Tämä ura- / missiopiste on luonnonläheisessä ja konkreettisessa härän merkissä ♉︎. Luulisi lopputuloksena olevan muutakin kuin lennokkaita ajatelmia.

Pysyykö mikään ennallaan?

Tämän vuoden alusta alkaneessa ajassa (ww3?) plutoniumivoimat ovat alkaneet jylläämään räjäyttämällä vakiintuneet sosiaalinormit pitkin pientareita. Shitti osuu tuulettimeen ja sitä rataa. Jos toivoo että kaikki palaa ennalleen, keep on dreaming. Niin ei tule tapahtumaan, Todellisuus aukeaa, kohta uuttakin rakentuu ja se on muuta kuin tähän asti. Se ei tule enää rakentumaan konkreettisen materian varaan yhtä voimakkaasti vaan turvallisuuden takaava mielenrauha on löydettävä itsensä sisältä, itsensä tiedostaen. Todellisuus oli joskus mediassa, mutta kovasti tuntuu sen aika olevan ohi. Tulevaisuus rakentuu samanmielisten löytäessä toisensa josta muodostuu uusi turvallisuuden perusta.

Trumpin aika?

Plutoniumi ♇ ♄ ♃ poksahtaa yo. kuvan keltaisessa tähdessä ja muodostaa Trumpin molempien energiaplaneettojen ☉ ♂︎ kanssa JOD-kuvion, jota sanotaan jumalan sormeksi. Tässä tosin muodostuu vielä sitäkin vahvempi kuvio koska jodin kannan puolittajapisteessä ovat venus ♀︎ ja saturnus ♄. Ura- / missiopointtiin sulkeutuvat kolmiot eivät selittelyjä kaipaa.

Trumpin kuulle aspektiksi tulee semisekstiili joka antaa varmuuden tunnetta. Merkuriukselle uranus tekee semisekstiilin

Trumpin karttaan nähden nämä kertovat Trumpin ajan koittaneen, nyt vasta nousukiito alkaa tosissaan. Hyvis tai pahis, aivan sama, kosminen myötätuuli puhaltaa aivan täysillä. Vastaavaa en ole kenenkään astrokartalla koskaan aiemmin, onko joku muu?

Neptunushaate ajassa on Trumpille on, joskin se aktivoi siellä luonnostaa olevaa täysikuuta. En usko muodostuvan ongelmaksi.

Veikkaan Trumpin jatkavan presidenttinä ja toteuttavan missiotaan, nimenomaan ihmiskunnan hyväksi.
Julkaistu 25.8.2020

 

Päivitys 14.1.2021

Artikkeli on julkaistu 25.8.2020
Video n. tunti

 

 

Päivitys 16.1.2021, tätä valtamedia ei kerro

Valtamedian uutiset poikkeavat uusista tiedonvälityskanavista huomattavasti. Valta + median tiedottamista ohjaavat agendat ja raha. Voiko ilmiö vielä olla joltakin jäänyt huomaamatta?

Amerikan tilanteestä vaihtoehtoisessa mediassa 15.1. Klikkaa tästä

Tässä on suora käännös google kääntäjästä:

Bidenin virkaanastujaiset on peruttu, presidentti Trump pysyisi virassaan ja Kiinan kommunistisen puolueen propagandaviestimet ABC, NBC, CBS, Fox News, CNN ja MSNBC olisivat pian poissa presidentti Trumpin mukaan.

”Olen vedonnut vuoden 1807 kapinallakiin (Yhdysvaltain koodin 13 251-255 § 10) puuttuakseen maan demokraattisten ja republikaanien lainsäätäjien, KKP: n edustajien (Kiinan kommunistisen puolueen), FBI: n, oikeusministeriön, CIA: n ja muiden harjoittamaan maanpetokseen. Yhdysvaltojen ja sen perustuslain ”, presidentti Trump julisti torstaina 14. tammikuuta.” Nämä yhteisöt uhkaavat suoraan kansallista turvallisuutta. Pysyn presidenttinä loputtomiin, kunnes kaikki kotiviholliset pidätetään. ”

Presidentti Trump vetosi kapinallakeen toisen laittoman salamurhayrityksen jälkeen viime la. aamu 9. tammikuuta. Intelin mukaan Kiinan kommunistisen puolueen edustajat, FBI, oikeusministeriö, CIA ja muut Syvän valtion valtiot ovat suunnitelleet pitkään Main Stream Media -yhtiön avulla Yhdysvaltojen ja sen perustuslain purkamista.

Tietenkään korruptoitunut Main Stream Media ei ole ilmoittanut mistään näistä petoksista. Trumpilla oli todisteita siitä, että MSM oli ”upotettu CIA: n ja Kiinan kommunistisen puolueen edustajiin, joiden ainoana tarkoituksena oli ohjata yleinen mielipide kohti Deep State -ohjelmaa.

Presidentti Trumpin neljän toimikautensa aikana hän ja ns. Allianssi ovat taistelleet tätä Cabalia vastaan – saatanaa palvovaa voimaa, joka koostuu kolmestatoista satanistisen verilinjan perheestä Italiasta, Vatikaanista, Ison-Britannian monarkiasta, Ison-Britannian M16: sta, Kiinan kommunistisesta puolueesta, CIA, FBI, oikeusministeriö, Antifa, Black Lives Matter ja tietyt republikaanit ja demokraatit. Toinen yritys hänen elämäänsä oli viimeinen pisara.

Siitä la. 9. tammikuuta USA: lla on ollut lyhennetty sotilaki, jossa presidentti Trump on ylipäällikkö ja kenraali Flynn sotilasasioista. Sellaisena Trump on allekirjoittanut useita toimeenpanomääräyksiä, jotka muiden valtuuksien joukossa sallivat armeijan pidätykset ja tuomioistuimet.

Pian toimimaan oli yli 222 286 sinetöityä syytettä poliittista ja globaalia eliittiä vastaan, jotka jätettiin liittovaltion tuomioistuimiin koko maassa.

https://operationdisclosure.blogspot.com/2021/01/sealed-indictments-as-of-december-31.html#more

Lain mukaan kapinallislain mukaan Trump pysyisi presidenttinä loputtomiin, kunnes kaikki kotiviholliset pidätettiin. Hän ottaisi pian pois Main Stream Media -lehden.

”Olen laatimassa toimeenpanomääräystä seuraavien propagandamediavälineiden poistamiseksi radiosta: ABC, NBC, CBS, Fox News, CNN ja MSNBC. Työskentelen myös FCC: n kanssa heidän lisenssiensa hankkimiseksi. Meillä on todisteita siitä, että kaikki nämä mediaorganisaatiot työllistävät Kiinan kommunistisen puolueen edustajia sekä upotettuja CIA: n edustajia, joiden ainoa tarkoitus on pestä, hypnotisoida ja ohjata yleinen mielipide tiettyihin vasemmistoa ja syvää valtiota tukeviin ohjelmiin. Nämä järjestöt ovat uhka kansalliselle turvallisuudelle, eikä käytännössä mikään heidän ilmoittamastaan todellisesta uutisesta. ”

Ei ole pieni tehtävä kaataa Cabal. Sotilas- ja erikoisjoukkojen yksiköt ovat sijoittaneet kaikkialle Yhdysvaltoihin yli 400 kaupunkiin. Tällä hetkellä DC: ssä oli yli 15 000 sotilasta armeijan sihteerin Ryan McCarthyn mukaan. Erikoisjoukkojen yksiköt ovat peitetysti tunkeutuneet Antifa- ja Black Lives Matter -aineisiin ja suorittaneet hiljaisia peitettyjä pidätyksiä.

Samana la. 9. tammikuuta POTUS ja puolustusministeriö lykkäsivät presidentin vihkimistä 20. tammikuuta. Intelin lähteet väittivät, että ellei Joe Bideniä vihitään virkaan, FBI aikoo auttaa Antifa- ja BLM-väkivaltaa DC: ssä ja 50 valtion pääkaupungissa lauantaina 16. tammikuuta – ke. 20. tammikuuta Bideniä ei voitu virkaan vihkiä, koska kapina-laki vaati Trumpia pysymään virassaan ”kunnes kaikki kotiviholliset pidätettiin.

Korruptoitunut joukkotiedotusväline on kieltäytynyt ilmoittamasta muuta kuin heidän vasemman siipensä asialistan, jonka uskottiin olevan KKP: n maksama. Siksi presidentti on ilmoittanut aktivoivansa pian hätälähetysjärjestelmän (EBS). Tätä odotettiin kymmenen päivän pimeyden tai mediakatkoksen aikana.

EBS: n avulla kaikki saisivat hälytykset puhelimistaan, TV: stä, radiostaan ja Internetistään, jotka ohittavat muut lähetykset useita tunteja kerrallaan. Lähetykset selittäisivät Cabalin ja Allianssin välisen hiljaisen sodan, joka tapahtuu ympäri maailmaa.

Tällä viikolla Trump Intelin palveluntarjoajat Robert David Steele ja Juan OSavin selittivät: ”Tämä voidaan ratkaista vasta 1. huhtikuuta. Kuka tahansa Foxia lukuun ottamatta, joka kieltäytyy lähettämästä Yhdysvaltojen presidenttiä, joutuu FCC-lisenssiensa menettämisen lisäksi ehkä rikosoikeudellisiin rangaistustoimiin sotilaallinen haltuunotto. ”

Ke. Presidentti Trump pyysi rauhaa 13. tammikuuta kiireellisessä viestissä amerikkalaisille. Intelin lähteet kertoivat, että mellakoita suunniteltiin DC: ssä ja koko maassa. Hän tuomitsi valtionpääkaupungin mellakat ja sosiaalisen median äskettäisen hyökkäyksen sananvapauteen ja aktivoi sitten armeijan tukahduttamaan levottomuudet.

Äskettäinen sosiaalisen median alustojen loukkaaminen sananvapauden sensuroimiseksi oli huolestuttavaa. Donald Trump Jr. pelastamaan. Trump Jr. ilmoitti, että uusi sosiaalisen median foorumi oli tulossa pian nimellä Freedom Social Network.

Vielä tärkeämpää on, että presidentti Trump oli virallisesti sulkenut Cabal’s USA Inc.:n ja aloittanut palautetun tasavallan uudelleen 4. heinäkuuta 2020.

Se oli kaikki osa allianssin suunnitelmaa vapauttaa kommunististen puolueiden maapallo / Cabal tukahduttaa kansan. ”Suunnitelma pelastaa maailma”:

Osana tätä suunnitelmaa presidentti Trumpin avaruusjoukot ovat osallistuneet maailmanlaajuisiin sähkökatkoihin useissa maissa, kun allianssin erikoisjoukkojen yksiköt pidättivät. Yöpyminen Suniin. 10. tammikuuta pidätettiin useita pidätyksiä, myös Frankfurtin Saksassa – CIA: n toimiston kotona, jossa Dominion-äänestyskoneet muuttivat Trumpin äänet laittomasti Bideniksi vuoden 2020 vaaleissa.

Viime viikonloppuna Ranskan ja Venäjän allianssin armeijan johtajien erikoisjoukkojen yksiköt veivät syväsatamia Italiassa, Pakistanissa, Berliinissä ja Pariisissa. Viikon ensimmäiseen päivään mennessä he olivat muuttaneet Iraniin, missä ne aiheuttivat sähkökatkoja kohdistaakseen maailmanlaajuisen ja alueellisen terrorismin.

By tiistai 12. tammikuuta Valkoinen talo oli perustanut kansallisen tekoälyn aloitetoimiston. Tämä virallisesti aktivoitu avaruusvoima ja se kvanttitietokone, joka asettaisi meidät ja koko maailman kultastandardiin, tarjoaa avoimen ja välittömän kvanttiäänestysjärjestelmän ensimmäisille palautettujen tasavallan vaaleillemme maaliskuussa 2021, ja tarjosi alustan huippusalaiselle maailmanlaajuiselle satelliittisatelliitille Ohjelma, joka voisi ohittaa kaikki presidentti Trumpin maailmanlaajuiset osoitteet.

Tulevana viikonloppuna 20. tammikuuta saakka voi olla ruoka- ja toimitusvajetta, viestinnän, median ja sosiaalisen median katkoksia sekä pankkiautomaatti- ja luottokorttitapahtumia. Sinua kehotettiin valmistautumaan.

Liittouman muodostivat presidentti Trump, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kiinan presidentti Xi Jinping, Irakin pääministeri Mustafa Al-Kadhimi, Intian pääministeri Narendra Modi, puolustusministeriön valkoiset hatut puolustusministeri Chris Millerin johdolla, puolustusministerin alivaltiosihteeri Intel Ezra Cohen Watnick ja kenraali Michael T Flynn, Q Brown, kenraali Paul Nakasone ja kenraali Jay Raymond), QAnons (vapaaehtoiset Patriots, jota johtaa JF Kennedy Jr.), Kansallinen turvallisuusvirasto ja eri sotilaat ympäri maailmaa SOF-yksiköissä, mukaan lukien kansainväliset joukot, joilla on lupa pidättää missä tahansa maassa , Interpol sekä Yhdysvaltain merijalkaväki, kansalliskaartin ja erikoisjoukkojen yksiköt