EU

elo 20, 2020 | Maailma

Maastricht 7.2.1992

EU:n perustamishetkenä voidaan pitää Maastrichtin sopimusta joka allekirjoitettiin 7.2.1992. Maastrichtissä Hollannissa. Suomi liittyi EU:hun 1.1.1995.

Vanhoillisuutta vai modernismia?

Kovin erityyppiset merkkilaadut kohtaavat EU:n perustamishetken kartassa.

Kaurislaadulle ominainen organisointi ja rakenteellisuus, miksei byrokratiakin saa vesimiesmäistä vaikutusta, joka puolestaan ei rajoituksia suuremmin kunnioita, ei ainakaan ulkoapäin kohdistuvia. Ikäänkuin rajoitukset olisivat vain hidaste, vaikka ne olisivat itse asetettuja. Jatkuvan uudistumisen ja vapauden idea kohtaamassa rakenteellista jäykkyyttä. Suoraviivaisuus kohtaamassa hetken mielijohteita.

Vastakkaisuuden ideaa korostaa vielä kauriin vesimiehen hallitsijaplaneetan saturnuksen sijainti vesimiehessä, yhtymässä sopimusten ja kommunikoinnin planeettaan merkuriukseen sekä henkeä kuvaavaan aurinkoon.  Ja sama toisinpäin, vesimiehen planeetta uranus on kauriissa yhtymässä arvojen planeettaan venukseen sekä toiminnan planeettaan marsiin. Uranuksen voi aika suoraviivaisesti yhdistää itsenäisyyteen. Toisaalta, vaatimus on lopulta molemmansuuntainen; itsenäisyys on myös suotava muille jottei ristiriitoja syntyisi.

Vanhoillinen kauris kohtaamassa modernia vesimiestä, lopputulos vaikuttaa vähintään mielenkiintoiselta. Kaurislaatu on auktoriteettiluonteinen, vesimieslaatu ennemminkin yhteisölaatuinen mutta vailla ahtaita rajoja.

Filosofia?

Neptunus, filosofioiden ja henkisyyden prinsiipin planeetta on toimintaplaneetta marsin ja arvoplaneetta venuksen välissä, yhtymäaspektissa molempiin. Mars kauriissa on lähtökohtaisesti päämäärätietoinen, selkeä ja suoraviivainen toiminnaltaan. Neptunusvaikutus kuitenkin värittää sitä voimakkaasti, edellyttäen korkeaa henkistä moraalia. Tavalisen ihmisen kartalla neptunus antaisi taiteellista sävyä ja hankaluutta hahmottaa tai määrittää toimintaa loogiseksi. Vaara illuusioille on suuri ellei henkisen  tarkoituksenmukaisuuden välttämättömyyttä huomioida.

Yhtymä venukseen puolestaan ihmisen kartalla viittaisi ylisuuriin unelmiin, taipumukseen rakentaa pilvilinnamielikuvia.  Tavallisesti elämän realiteetit hämärtyvät neptunuksen yhtymäaspektissa, eikä oikein mikään tunnu selkeältä.

Jupiterin ja venuksen välinen paljonkin mahdollistava keskinäinen asema kuvaa vähintään laajaa sosiaalista verkostoa ja antaa mahdollisuuden sosiaaliseen suosioon. Tässä kuitenkin muut voimakkaammat venuksen  kontaktit ovat vaikuttavammassa asemassa, joiden haaste olisi ensin ratkaistava.

Vallan voima, pluto

Plutolla on useita kontakteja EU-karttaan. Sekstiilit venukselle ja marsille toimivat mikäli niiden mahdollisuus on ensin ”ansaittu”, sitä satoa niittää mitä on aiemmin kylvetty. Hyvä aspekti kuulle toteutuu juuri ja juuri, mikäli Maastricht on nuijittu pöytään viimeistään iltapäivällä.

Hallitsevaksi jää pluton haasteasema aurinkoon ja sen yhtymän kautta myös merkuriukseen. Yleinen olemus, informointi  ja sopimistapa saa helposti suvereenia sävyä. Tätä tietysti tarvitaan bisnesmaailmassa. Aspekti on vallankäytön oikeellisuuden suhteen vaativimpia mitä olla saattaa. Aspektille luonteenomaista on mahdollisten väärien motiivien paljastuminen aikanaan ja pakottavan muutoksen kohtaaminen mikäli vallankäytössä on vääristymiä.

Sisäänrakennettu olemus

Kuun merkkisijainti antaa viitteitä sielullisesta olemuksesta. Mikäli sopimus on valmistunut klo 15:15 jälkeen, on kuu itsekeskeisessä, dynaamisessa ja aloitteellisessa oinaassa jota mars hallitsee.

Mikäli Maastricht on nuijittu aiemmin, on kuu kaloissa, neptunusmaisessa merkkisijainnissa joka helposti antaa paitansakin tarpeessa olevalle kaverille. Kaloja usein sävyttää passiivisuuden leima merkin ollessa laadultaan feminiininen.

Kuu saa auttavalta parantaja-asteroidilta chironilta todennäköisesti hyväksi luettavan kolmioasetelman mutta kuitenkin chironin vaikuttavampi oppositioaspekti merkuriukselle jää vaikuttavammaksi ja hyvä kolmio jäänee sen varjoon. Chironin oppositio merkuriukseen edellyttäisi auttavaa näkökulmaa lähtökohdaksi sopimuksien periaatteisiin.

Klo 17 jälkeen päätökseen saatu sopimus häivyttäisi pluton  oikeudenmukaisen olemuksen kontaktin kuulle, vaikka se tässä keskipäivälle tehdyssä kartassa näkyykin. Mikä näin on, muuttuukin EU:n sielun idea itseriittoisammaksi.

Vaikuttavimmat aspektit

Neptunuksen ja uranuksen asema suhteessa arvojen venukseen kilpailevat ykkössijasta kokolailla tasavertaisesti. Ehkä yksioikoisesti tulkiten rajojen poistaminen ja veteen piirretyt viivat tätä voisivat kuvata. Kuitenkin lähtökohtaisesti kaurisvenus on tavallisimmin materialistinen, ulkoisia arvoja, normeja, sääntöjä ja käytännöllisyyttä ihannoiva inhimillisyyden ja pehmeiden arvojen jäädessä vähemmälle huomiolle. Hyötynäkökulma voi olla ylikorostunut.

EU:n lokakuu

Mitä tapahtuu lokakuun alkupäivinä? Pluto peruuttaa 4.10.2020. alle asteen päähän toiminnan planeetta marsista. Jokainen astrologiaa vähänkään ymmärtävä tietää tämän tarkoittavan paljon.

Tämä vuosi on EU:lle tärkeä tominnan linjauksessa. Astrologiset planeettaohitukset EU:n astrokartalle kohdistuvat tänä vuonna suurimmalla voimalla juuri EU:n toimintakykyä edustavalle marsille. Vaatimukset ovat kovat mutta niin saattavat olla panoksetkin.

Tavallisesti toimintatavoissa tällaisessa yhteydessä alkaa totaalisen uusi jakso ja tähänastiset toimet tulevat mahdollisimman paljon esiin mikäli siinä on ollut jotakin vääryyteen perustuvaa, manipulointia tms. Pluto kääntää tunkion tongittavaksi. Ensimmäisen kerran pluto on tullut tähän helmikuussa 2019. Tulkinnallisesti sen jälkeiset toimet tulevat olemaan korostuneemmin esillä vaikkakaan vielä läheskään kaikkea ei ole ollut esillä.

Saturnus on EU-marsin kohdannut tämän vuoden tammikuussa, joka sekin indikoi toiminnan tarkistamista, vanhan toimintamallin päivittämisen tarvetta. Jupiter puolestaan tekee EU-marsille yhtymää marraskuun puolivälissä. Jupiterin ja pluton samanaikainen yhtymä voi tarkoittaa myös ylilyönnin mahdollisuutta vallankäytön ilmentymisessä suuressa mittakaavassa.

Vielä tällä hetkellä suurin osa vaikutuksista on pinnan alla näkymättömissä mutta lokakuun alusta lukien voi odottaa asioita tapahtuvan ja ilmentyvän. Kansanomaisesti voi sanoa pluton edustavan ydinvoimalan energiamäärää joka kohtaa sen laukaisevan marsin EU:n kartalla.

Tällaisessa kohtaamisessa muodostuvan energian suuntaa ja vaikutusta on mahdoton arvioida muuten kuin huomattavan suureksi, spekulaatiot voivat vaihdella syvimmästä siivouksesta äärimmäisen vaikutusvallan ilmentymään. Jää nähtäväksi miten tämä valtava energialataus näkyy ja vaikutaa, sillä sitä se varmasti tekee.

Aikaisempia kirjoituksia

Sosiaalista tukea jupiterilta ja saturnukselta

Sosiaalista tukea jupiterilta ja saturnukselta

Molemmat sosiaaliset planeetat antavat tukensa.
Jupiter ja saturnus, vaikka ovat luonteeltaan lähestulkoon päinvastaisia, kuvastavat kuitenkin molemmat sosiaalista ympäristöämme. Molemmilla on tekemistä ympäristömme puitteissa, toinen tarjoaa rajat ja toinen mahdollisuudet.

lue lisää
Suomi-neito, mikä suunta?

Suomi-neito, mikä suunta?

Vaalipäivän mahdollisuudet

Vaalipäivässä on oikein hyviä aspekteja olemassa. Suomen mars ja kuu saavat. lähes kuin lahjana uranuksen ja venuksen hyvin harmonisen kolmiokulman. Ne ilmaisevat mahdollisuutta uudistaa turvallisuutta ja toimintakykyä ja saataapa päivään liittyä mukava yllätys jonkun nopean käänteen muodossa.

lue lisää
Koronapeliä

Koronapeliä

Mitä sanoo astrologia koronapeliin?
Ajankohtaisissa astrokuvioissa ei ole mitään pandemiaan viittaavaa. Mutta se ei tarkoita sitä ettei korona enää leviä. Sen se kertoo ettei tämä ole luonnon tuotantoa

lue lisää
Copyright © 2024Arto Virtanen

Tietosuoja

Share This