Suomi 2022

huhti 24, 2022 | Suomi-astrologia

SUOMEN HAASTEET

TRANSITOIVAT PLANEETAT NEPTUNUS, SATURNUS, JUPITER, URANUS CHIRON JA MARS

Suomi 2022, haastetta riittää. Tilanteessa on kuitenkin paljon mahdollisuuksia Suomen uudelleenrakentamiseen. Tämän vuoden kuluessa Suomen on aika korjata omaa identiteettiään. Astrologiset aspektit osoittavat siihen olevan hyvä, rakentava mahdollisuus. Näistä tulee vaikutelma kosmisten voimien huolenpidosta, Suomea ohjataan sille tarkoitettuun suuntaan. Mitään ei tietenkään tapahdu tekemättä mitään. Suomen ”yllä” leijailee energia joka toimii asiaan kuuluvien ihmisten välityksellä saaden heidät toimimaan tavalla, jonka kokevat välttämättömäksi. Astrologisen kartan nousumerkki kuvaa tätä identiteettiä, kehitettävää persoonallisuutta.

 

NEPTUNUS PALJASTAA PETOKSIA

neptunus

NEPTUNUS henkisten päämäärien planeettana on tänä vuonna aktivoitunut pitämään huolta Suomen suunnasta hyvinkin pakaottavalla tavalla. Itsenäisyyden ajan historiassa tämä on ensimmäinen kerta tämänhetkisen kaltaisessa aspektissa. Vertailun vuoksi, 1939-40 neptunuksen teema oli sama kuin nyt, mutta sen luonne oli hieman toisenlainen.

Neptunus on haastavassa kulmassa Suomen nousumerkkiin 23 astetta kaksosia. Asiayhteys liittyy usein odotuksiin ja niiden petollisuuteen. Kun nousumerkki aktivoituu, samalla aktivoituu myös astrologisen kartan kumppanuuden piste. Kyseessä on siis oma itse ja suhteet toisiin. Valtiotasolla varmaankin diilit muiden kanssa. 

Neptunuksen aspekti Suomen kartalle 1939-40 osoitti taipumusta hyväuskoisuuteen ja ylisuuriin odotuksiin. Helppo uhri vedätyksille ja houkutuksille. Suomi liittyi akselivaltoihin ja sen seurauksena ulkomaanapu Suomelle kärsi. Lähde Wikipedia.

2021-22 Neptunuksen aspekti Suomen kartalle nostaa pakottavasti esiin itsepetokselliset asiat ja saa niitä myös päättymään. Henkisen edistymisen esteenä olevat asiat ovat ilmassa mahdollisimman näkyvästi. Jotkut asiat eivät kerta kaikkiaan voi jatkua entiseen tapaansa kohti taantumuksen tietä. Väistämättä tämä nostattaa pettymystä ja ärtymystä, jotka puolestaan saavat ihmiset ryhtymään toimiin.

Samanaikaisesti neptunus on siis aspektissa Suomen astrologisen kartan kumppanuuspisteelle. Se yrittää antaa merkkejä illuusiokumppanuuksista avautuvan neliön aspektissa mutta niiden suhteen se ei toimi pakottavalla tavalla. Ne tulisi toki huomioida ja tehdä tarvittavia toimia. Aspekti vain satuu olemaan sellainen että helposti tulee astuneeksi huokutukseen, jonka perusteet osoittautuvat lopulta aivan turhiksi odotuksiksi. Hätäily ja yksityiskohtien sivuuttaminen ei tällaisessa aspektissa tavallisesti tuo toivottua tulosta. Ennen pitkää on suuri mahdollisuus huomata jonkun pissineen murokuppiin.

SATURNUS JA ULKOPOLITIIKAN EHDOT

saturnus

SATURNUS tekee yhtymää Suomen astrologisen kartan uranukseen. Suomen uranus on 10. sektorissa, joka tarkoittanee kansainvälistä riippumattomuutta, toisin sanoen itsenäisyyttä. Suomen kuuluisi tulkintani mukaan säilyttää riippumattomuutensa aina ja joka tilanteessa. Suomen kartalla on tosin viitteitä taipumukseen sopimusten tekemisestä toisten ehdoilla. Saturnus on Tullut Suomen uranukselle 15.3.2022 ja tekee viimeisen ohituksen n. 30 vuoteen ”itsenäisyyspäivän” aikoihin 2022. Tällä aikavälillä olisi tarkoitus löytää Suomen ulkopolitiikan linja. Saturnuksen aikana tehtyjä linjauksia on tavallisesti hyvin vaikea jälkeenpäin mitätöidä, konkretian planeetta kun on. 

JUPITER OSOITTAA TUOTTAMATTOMAT SOPIMUKSET

jupiter

JUPITER mahdollisuuksien tarjoajana on ylittänyt neptunuksen 12.4.2022 23 asteessa kaloja. Suomen karttaan nähden asetelma on haastava ja tuo kyllä tehokkaasti näkyviin suunnitelmia jotka eivät jatkossa tuota Suomen kannalta yhtään mitään. Sen samanaikainen avautuva neliö kumppanuuspisteelle yrittää varoittaa tarttumasta puoliksi tyhjään pelastusrenkaaseen.

Toukokoon puolivälissä 2022 jupiter tekee haastavaa avautuvan neliön aspektia Suomen astrologisen kartan merkuriukselle ja kuun yläsolmulle. Suomelle mahdollisesti tarjotaan sopimuksia jotka eivät ainakaan tuota Suomelle mitään. Toinen mahdollinen ilmentymä on että jupiteri ollessa aiemmin yhtymässä merkuriukseen vuonna 2019, sen aikaiset diilit osoittautuvatkin vahingollisiksi. Tämän tyyppisiä näkymiä on odotettavissa tammikuun alkuun 2023 saakka.

URANUS PURKAMASSA NORMEJA

uranus

URANUS haastaa Suomen yhteiskuntarakenteen voimakkaimmin n. 80 vuoteen tehdessään sulkeutuvaa neliötä Suomen astrologisen kartan saturnukselle. Yhteiskuntanormien on lähes pakko uudistua jotta universaali kehityskulku voi jatkua.. Sen aika on vain nyt koittanut, vapautua säännöstöistä joiden tarkoitus on mennyt överiksi ja jotka asettaa jokin muu kuin Suomi itse. Tätä on odotettavissa kun uranus liikkuu 14 asteessa härkää. Jakso on alkanut heinäkuussa 2021 ja päättyy tammikuussa 2023. Vaikutusalueella se on vielä jotakin kuukausia siitä eteenpäinkin.

MARS astrologiassa antaa alkusysäyksen ajankohtaisille asioille ja se ylittää neptunuksen 19.5.2022, tämän n. 23 astetta kaloja jossa myös saturnus ja jupiter olivat hieman aiemmin ja joka on Suomen astrologisen kartan oleellisimpia kohtia tässä ajassa. Siihen asti mars kerää painetta pytyyn ja veikkaan toukokuun loppupuolen olevan hämmennystä täynnä marsin heittäessä neptunuksen ja muiden osoittamat teemoja tuulettimeen. Pitäisi olla hyvin selkeää mihin suuntaan Suomen ei kuulu suunnata.

 

SUOMEN MAHDOLLISUUDET

SATURNUS, URANUS, CHIRON, JUPITER JA MARS

SATURNUS SUOMEN IDENTITEETIN RAKENTAJANA

saturnus

SATURNUS puolestaan antaa mahdollisuuden rakentaa konkreettisin tuloksin Suomen identiteettiä. Saturnuksen aspekti Suomen nousumerkkiin on eräs parhaimpia. Se mahdollistaa asioiden tapahtumisen ihan käytännön tasolla. Saturnus on saavuttanut tämän kohdan juuri nyt, huhtikuussa 2022. Minusta tämä kertoo ajanjaksosta jolloin on mahdollista tehdä jotakin konkreettista Suomen hyväksi, näkökulmasta mikä ja millainen Suomi on ja mihin suuntaan sitä viedään yksittäisenä, itsenäisenä valtiona. Saturnuksen liikkeen perusteella tämänkaltainen jakso jatkuu ainakin tammikuulle 2023 saakka.

URANUS TAJOAA ITSENÄISYYTTÄ

uranus

URANUS uudistumisen ja yksilönvapauden planeettana on poikkeuksellisen hyvässä sulkeutuvan kolmion aspektissa Suomen astrologisen kartan 13 astetta neitsyttä olevalle kuulle. Aspekti toimii lähes itsestään ilman suuria ponnisteluja ja nimenomaan hyvältä tuntuvana tapahtumana tai tapahtumasarjana. Kuu ilmentää turvallisuuden tunnetta ja siihen liittyviä seikkoja. Kuu edustaa ihmisen kartalla sielullista näkökulmaa. Uranus on jo ohittanut 13 astetta härkää ensimmäisen kerran juhannuksen aikaan 2021. Samalla uranus tekee kuitenkin Suomen yhteiskuntajärjestystä ilmentävään saturnukseen haastevaa aspektia joten ajanjaksoon liittyy myös jonkinlaista vanhojen järjestysmallien ja säännösten hajoamista joka voi ilmentyä myös sekasortoisena jaksona.

Uranus alkaa avaamaan Suomen itsenäisiä toimintamahdollisuuksia juhannuksena 2022 helposta sulkeutuvan kolmion aspektista. Lisää puhtia se saa marsin tullessa samaan sijaintiin heinä-elokuun vaihteessa 2022.

Hieman myöhemmin uranuksen tehdessä Suomen 17 asteessa neitsyttä olevalle marsille sulkeutuvan kolmion aspektia huhtikuun alkupuolella 2023, Suomelle avautunee mahdolisuus toimia itsenäisemmin ja enemmän omista lähtökohdista. Jää nähtäväksi, pidetäänkö eduskuntavaalit ennakoidusti 2.4.2023… Joka tapauksessa omaehtoinen toimintatapa on hyvä hahmottaa em. aikavälillä.

Uranus aspektoi myös aurinkoa avautuvan kvinkunssin aspektista. Uudistumisen mahdollisuus lienee siten olemassa, keinoja siihen on vain rajatusti kvinkunssiaspektin kyseessä ollessa. Kun uranuksesta on kyse, ratkaisu tuskin löytyy askelmerkkejä ulkomailta kysymällä. Vaikutuksen aikaväli on sama kuin yllämainitulle kuulle.

Uranus aspektoi myös Suomen astrologisen kartan marsin sulkeutuvan kolmion aspektissa. Yksilön kartalla tällainen merkitsisi melko vaivatonta toimintatapojen uudistamista ja vapautumista. Ensimmäinen aspektin täyttyminen tapahtuu juhannuksen aikaan 2022. Jakso päättyy 8.4. 2023. Tähän mennessä Suomen on kehitettävä omaehtoiset toimintatavat. 

CHIRON, ONKO KEMUKSISTA OPITTU

chiron

CHIRON on aspektissa Suomen aurinkoon. Tulkinnallisesti se viittaa parantumisen ja tervehtymisen mahdollisuuteen, joka liittyy Suomen yleiseen vitaliteettiin ja auringon ollessa kyseessä myös Suomen isähahmoon. Näkisin tämän paljolti olevan asiayhteydessä Suomen hallitukseen. Avautuvan kolmion aspekti viittaa suhteelliseen sujuvaan prosessiin, johon pääsemiseksi täytyy kuitenkin tehdä jotakin. Tämä ei tule aivan passiivisella odottamisella. Chiron tulee aktivoivaan asemaansa vappuaattona 2022 ja poistuu tarkasta sijainnistaan maaliskuun alussa 2023. Tällä välillä tarvittavat tervehdyttämistoimet selkiyvät ja itse prosessin positiivinen puoli voi alkaa käytännön tasolla. Mars ylittää chironin 16 asteessa oinasta juhannuksen aikoihin 2022. Ehkä saadaan kuulla hyviä uutisia. Aspekti on hyvin positiivinen, mutta ei sinänsä pakottava. 

Suomen astrologisen kartan saturnukselle aspekti on vähintään kertaluokkaa sujuvampi sulkeutuva kolmio. Saturnus Suomen astrologisella voisi viitata esimerkiksi hallintorakenteisiin.  Fokuksen kohde lienee siis enemmänkin em. Suomen aurinko, niin muu hoituu sen seurauksena. Suomen kuulle Chiron tekee sulkeutuvaa kvinkunssia. Tämä voisi kuvastaa yleistä mielialaa kuun kuvastaessa tuntoja. Tämä tuo ilman muuta toivoa, joskin mahdollisuuksia on hyvin rajatusti.

JUPITER TUO MAHDOLLISUUDEN

jupiter

JUPITER on suomen venukselle ja mission pisteelle mahdollistavassa avautuvan sekstiilin aspektissa toukokuun puolivälistä 2022 tammikuun puoliväliin 2023 saakka. Tällä on merkitystä Suomen ulkopoliitisen linjan kannalta, sillä sitä on mahdollista ohjastaa oikeaan suuntaan, johon sisältyy riippumattomuutta Suomen venuksen ja keskipäivän pisteen sijaitessa vapautta kunnioittavassa vesimiehen merkissä. Aspekti on siis positiivinen mutta melko vähäinen ilmentymiseltään. 

MARS POLKAISEE SUOMEN SUUNTAANSA

mars

MARS tulee Suomen nousumerkille lokakuussa 2022 joka on oikein hyvää aikaa viedä Suomea sille luontaisesti kuuluvaan suuntaan. Mars tulee vielä uudelleen samaan sijaintiin maaliskuun puolivälissä 2023. 

YHTEENVETO, SUOMI 2022

Vuodesta 2022 Suomessa näyttää tulevan merkityksellinen mutta enimmäkseen universumin tahto tuntuu olevan Suomea ja Suomen itsenäisyyttä puolustava. Lehmänkauppoja tullee paljastumaan, mahdollisesti sekasortoakin mutta kaikki edellytykset nousukiidon aloittamiseen ovat olemassa.

 

Lue lisää aiheesta Suomi

Suomi-astrologiaa

 

 

 

Aikaisempia kirjoituksia

Sosiaalista tukea jupiterilta ja saturnukselta

Sosiaalista tukea jupiterilta ja saturnukselta

Molemmat sosiaaliset planeetat antavat tukensa.
Jupiter ja saturnus, vaikka ovat luonteeltaan lähestulkoon päinvastaisia, kuvastavat kuitenkin molemmat sosiaalista ympäristöämme. Molemmilla on tekemistä ympäristömme puitteissa, toinen tarjoaa rajat ja toinen mahdollisuudet.

lue lisää
Suomi-neito, mikä suunta?

Suomi-neito, mikä suunta?

Vaalipäivän mahdollisuudet

Vaalipäivässä on oikein hyviä aspekteja olemassa. Suomen mars ja kuu saavat. lähes kuin lahjana uranuksen ja venuksen hyvin harmonisen kolmiokulman. Ne ilmaisevat mahdollisuutta uudistaa turvallisuutta ja toimintakykyä ja saataapa päivään liittyä mukava yllätys jonkun nopean käänteen muodossa.

lue lisää
Koronapeliä

Koronapeliä

Mitä sanoo astrologia koronapeliin?
Ajankohtaisissa astrokuvioissa ei ole mitään pandemiaan viittaavaa. Mutta se ei tarkoita sitä ettei korona enää leviä. Sen se kertoo ettei tämä ole luonnon tuotantoa

lue lisää
Copyright © 2024Arto Virtanen

Tietosuoja

Share This